Kontakt z redkacją .
Ochodzita - Stok narciarski (stacja dolna) w Koniakowie